jyrkijnieminen

Masennuslääkkeet ja sananvapauden tila Suomessa

    

Arvostettu psykologi, räväköistä mielipiteistäänkin tunnettu Aku Kopakkala sai potkut Mehiläisen kuntoutusjohtajan paikalta esitettyään masennuksen hoidossa käytetyn lääkinnällisen hoidon kritiikkiä populaarissa MOT- ajankohtaisohjelmassa. Suomessahan on jo perustuslain 12§ mukaan sananvapaus. Mitähän tästä oikein ajattelisi?

 

Masennuslääkkeitä syödään paljon

Suomessa syödään varsin paljon masennuslääkkeitä. Noin 430.000 ihmistä sai viime vuonna niiden perusteella korvausta KELA: lta. Masennuslääkkeiden käyttö on yli kymmenkertaistunut 1990-luvulta alkaen. Masennus on myös suurimpia yksittäisiä syitä ennenaikaiseen eläköitymiseen. Joka päivä viisi nuorta eläköityy ennenaikaisesti masennuksen seurauksena. Ennenaikaisella eläkkeellä onkin masennuksen johdosta kymmeniä tuhansia ihmisiä. Masennuksen sanotaankin perustellusti olevan suomalaisten uusi kansansairaus.

Maalais- tai kaupunkilaisjärjellä varustettu ihminen ajattelee, että masennuksen mahdollisimman tehokas ennaltaehkäisy ja hoito olisi korkealle priorisoitu Suomessa, jo ajatellen sen laajaa vaikutusta maassamme. Sillähän on jo vaikutusta kansantalouden kantokykyyn. Puhumattakaan siitä suuresta inhimillisestä kärsimyksestä mitä se aiheuttaa. Tämän vuoksi voisi myös olettaa, että masennuslääkitys olisi suhteellisen turvallista ja tutkittua ja myös tehokasta, koska sitä tunnutaan suosivan. Tästä vakavasta kansanterveydellisestä asiasta myös pitäisi keskustella myös laajasti yhteiskunnassa, jotta asiaan voitaisiin löytää ratkaisua. Asia ei kuitenkaan tunnu olevan aivan niin yksinkertaista.

 

Minkä nuorena oppii...

Masennuksen hoitoon suositellaan lääkitystä, psykoterapiaa tai niiden yhdistelmää.Psykiatriseen hoitoon pääsy on Suomessa kuitenkin varsin vaikeaa, ja hoito korvataan usein masennuslääkkeillä. Useat arvovaltaiset tahot psykiatrit, professorit ja lääkintäneuvokset ovat olleet huolissaan lääkinnän etusijaisuudesta masennuksen hoidossa etenkin lievissä tapauksissa. Varsinkin nuorisopsykiatriassa on painotuksia, ettei lievää masennusta pitäisi koskaan hoitaa lääkkeillä. Myöskään lääkehoitoa saavaa nuorta ei tulisi jättää yksin mahdollisten haittavaikutusten johdosta. Kuitenkin esimerkiksi vuonna 2012 noin 10.000 alle 18 -vuotiasta lasta käytti mielialalääkkeitä

 

Lääkityksestä ja lumevaikutuksesta

Yleisimpiä masennuksen hoitoon käytettyjä lääkkeitä on ns. SSRI- lääkkeet. Näiden psyykelääkkeiden pääasiallinen vaikutusmekanismi on erään aivojen välittäjäaineen, nimittäin serotoniinin takaisinoton esto. Lääkkeen syönti lisää serotoniinia aivoissa. Esimerkiksi vuonna 2008 yli 260 000 ihmistä söi SSRI- lääkkeitä Suomessa. Näiden psyykelääkkeiden käyttö on myös varsin pitkäaikaista. Vielä viisi vuotta myöhemmin lääkkeitä söi yhä yli 115 000 ihmistä, eli vajaa puolet alkuperäisestä joukosta.

Tästä voisi olettaa masennuksen johtuvan serotoniinin puutteesta aivoissa? Uusimmat tutkimustulokset eivät ole kovinkaan yksimielisiä siitä, että serotoniiniaineenvaihdunnalla on kovinkaan paljon tekemistä masennuksen kanssa. Tämän toteaa myös ”Käypä hoito”- työryhmän johtaja, professori Erkki Isometsä:”No siis välittäjäainemuutoksia, jonkinlaisia poikkeavaisuuksia, löydetään masennuspotilailta paljon, mutta tänä päivänä aika harva uskoo, että ne itsessään on kovin olennainen masennuksen syy.” Tämän lisäksi myös jotkut meta-analyysit ovat osoittaneet, että placebo(lumevaikutus) osoittautui yhtä hyväksi kuin varsinainen lääkehoito lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa. Hyvin vakavan masennuksen hoidossa lääkityksen hyöty oli kuitenkin huomattava.

 

Haittavaikutuksista

No onko siitä nyt sitten niin kovasti haittaa jos lääkitystä saava kuntoutuu, vaikka lääkkeen teho perustuisikin placeboon? Useinhan kuulee kuitenkin sanottavan että näillä ”uuden sukupolven” masennuslääkkeillä, kuten SSRI- valmisteilla on varsin vähän sivuvaikutuksia. Tämäkään totuus ei nyt kuitenkaan aivan pidä paikkaansa. Uuden sukupolven lääkkeiden vähäisillä sivuvaikutuksilla itse asiassa tarkoitetaan sitä, että niillä on vähän sivuvaikutuksia kun niitä verrataan edellisen sukupolven psyykelääkkeisiin. Uuden sukupolven masennuslääkkeillä voi olla jopa vaarallisia sivuvaikutuksia. Lääkintöneuvos, psykiatri, emeritusylilääkäri Tapani Sipilän mukaan mielialalääkkeiden syönnin sivuvaikutuksena itsemurhakäyttäytyminen voi lisääntyä, samoin aggressiivisuus. Duodecimin terveyskirjaston mukaan taas haittavaikutuksia voi olla esimerkiksi tunteiden latistuminen, seksuaalitoiminnan häiriöt, vapina ja kouristukset, motorinen levottomuus ja varsin harvinainen mutta hengenvaarallinen serotoniinioireyhtymä. Edellä mainittujen lisäksi ongelmana on se, että masennuslääkkeiden pitkäaikaiskäytön haittavaikutuksia on tutkittu varsin vähän. Hei siis, pitäisiköhän tätä vähän pohtia tai jopa pitäisiköhän tästä vähän keskustella?

 

Keskusteltaisko hei vähän?

Suomessa laaditaan Käypä hoito- nimellä kansallisia suosituksia suomalaiseen terveyteen ja sairauksien hoitoon ja ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Kohderyhmänä on lääkärit, terveydenhuollon ammattihenkilöstö ja kansalaiset. Näitä suosituksia laaditaan hoitopäätösten pohjaksi. Suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa.

Käypä hoito -päätoimittaja Jorma Komulainen toteaa tiedotteessaan, joka on otsikoitu ”Keskustelu hoitosuosituksista on sallittua ja toivottavaa” mm seuraavaa:” (...)Käyvän hoidon tavoitteena on rohkaista kriittistä ja rakentavaa keskustelua hoitosuosituksista. Emme hyväksy keskustelun rajoittamista, vaan toivomme sen jatkuvan avoimin kortein. Mielestämme kaikkien terveydenhuollon ratkaisuihin liittyvään keskusteluun osallistujien tulee tuoda esiin mahdolliset taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa.

 

Aku ja mehiläinen

Psykologi Aku Kopakkala toi kriittisen mielipiteensä esille MOT- ohjelmassa. Hän kritisoi lääkkeiden käyttöä ja ainakin epäsuorasti Käypä hoito - suosituksia. Häneltä mm. kysyttiin syytä lääkkeidenkäytön lisääntymisestä ja siitä miksi parantumisia näyttäisi olevan suhteellisen vähän:”On myös koulukunta, joka on sitä mieltä, että nimenomaan masennuslääkkeet altistaa masennuksen uusiutumiseen ja kroonistumiseen, on ollu jo kauan olemassa, niin jos he on oikeessa, niin tää tilanne on erittäin niinkun outo.” Aku Kopakkala toi myös esille taloudelliset ja muut sidonnaisuutensa osallistuessaan keskusteluun. Hän on psykologi,ultramatkojen urheilija ja Mehiläisen kuntoutuspäällikkö. Hän sai potkut.

Mehiläinen on lääkärien alkujaan perustama lääkäri- ja sairaalapalveluja myyvä pitkän perinteen omaava suomalainen yritys. Nykyään Mehiläinen- konserni on osa Pohjoismaiden suurinta yksityistä terveyspalvelukonsernia. Konsernissa on tapahtunut viime vuosina omistusjärjestelyjä. Monet ehkä muistavat Mehiläisen siitä, että sitä syytettiin mediassa pari vuotta sitten Suomessa verojen kierrosta. Vaikka toimitusjohtaja korosti että ”olemme toimineet eettisesti ja lakien ja asetusten mukaisesti täysin oikein ”, päätyi Mehiläinen silti tekemään muutoksia rahoitusrakenteeseen, jolla oli myös vaikutusta verotukseen. Alunperinhän Mehiläinen maksoi alle 1% veroja Suomeen lähes 40 miljoonan voitostaan. Nykyään tilanne on siis kuten todettu, toisin.

Lehtitietojen mukaan joku soitti Mehiläisen johdolle MOT- ohjelman jälkeen ja Kopakkala erotettiin. Tapaus on menossa oikeuteen. Siellä ilmeisesti selvitetään onko yhtiö toiminut case Kopakkalan kohdalla täysin oikein eettisesti ja lakien ja asetusten mukaisesti. Toivotaan että keskustelu masennuslääkityksestä kuitenkin jatkuu!

 

PS: Älkää lopettako masennuslääkitystänne vastoin lääkärin ohjeita. Myös sillä on omat haittavaikutuksensa

 

 

Kirjoittajan sidonnaisuudet: parisuhteessa, gradu kesken Tampereen yliopistossa, työnohjaaja omassa yrityksessä, Mielenterveyden keskusliiton varapuheenjohtaja. Kirjoittaja on myös tavannut Aku Kopakkalan muutaman kerran.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

6Suosittele

6 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Kyllä minä lopetin yhdeksännen masennuslääkkeen käytön jälkeen. Olisiko kymmenettä vielä pitänyt kokeilla? Olen kuusi vuotta jo ollut ilman. Ei mitään haittavaikutuksia.

Käyttäjän magi kuva
Marko Grönroos

Itselleni on tuon takaisinoton eston järkevyys missään pitkäaikaisessa käytössä jäänyt hyvin epäselväksi, sikäli kun olen neurofysiologiaa aikoinaan hieman opiskellut. Jos tarkoituksena on saada serotoniinitasot ylös, en pysty hahmottamaan miten tuollainen lääkeaine voi antaa muuta kuin lyhytaikaisen vaikutuksen.

Takaisinoton nimenomainen tarkoitus on ylläpitää välittäjäaineiden saatavuutta signaalien välitykseen. Synapsirakoon jäävä välittäjäaine kyllä varmastikin nostaa välityksen herkkyyttä jonkin aikaa, mutta ilman takaisinottoa dispersoituu ympäriinsä ja tulee vähitellen entsyymien pilkkomaksi. Ilman takaisinottoa varannot vähitellen ehtyvät ja lopputulos voi olla, että kohta ollaan samoissa tasoissa kuin mistä lähdettiin.

Tämä kuitenkin riippuu paljolti parametreista, kuten eri prosessien nopeuksista ja dispersion laajemmasta vaikutuksesta. Se myös riippuu masennuksen hoidon kannalta relevantin vaikutusmekanismin luonteesta - se ei välttämättä ole serotonergisten synapsien herkkyyden kasvattaminen vaan voi olla jotain aivan muuta. Käsittääkseni vaikutusmekanismi on tuntematon.

Lääkeaineiden vaikutus on usein hyvin yksilöllistä, johtuen jo ihan vaikuttavista perinnöllisistä tekijöistä. Sinällään kokeilu voi olla järkevää jos teho on merkittävä silloin kun se toimii.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Oikeastaan tässä tärkeintä on nimenomaan sananvapaus. Hyväksymmekö sen, että työnantaja saa erottaa työntekijän sillä perusteella, että tämä esittää mielipiteitään julkisuudessa?

Laura Oksala

Emme hyväksy sananvapauden loukkausta, emmekä siksi kyseistä menettelytapaa.

http://www.adressit.com/psykologi_aku_kopakkalan_s...

Käyttäjän OksanenIlona kuva
Ilona Oksanen

Lastensuojelusta tuli kasvubisnestä Jyrki Alkio13.3.2009 10:24päivitetty 14.12.2009 10:00
Yksityisiä terveyspalveluja tarjoava Mehiläinen ostaa itselleen uusia asiakkaita ja uutta osaamista. Mehiläinen kasvattaa julkisrahoitteisista palveluista uutta bisnestä lääkärikeskusten, sairaaloiden ja työterveyshuollon rinnalle.

Ensimmäisenä Mehiläinen iski lapsia ja nuoria, mielenterveyspotilaita sekä vanhuksia hoitavaan Leivoyhtiöt-ketjuun....

http://oksanenilona.puheenvuoro.uusisuomi.fi/16575...

Käyttäjän eirikr kuva
Antti Ukkonen

2 kertaa on tarjottu, 2 kertaa olen kieltäytynyt. Ei kaduta. Vaikeuksia lie kaikilla, mutta ne vaikeudet eivät pillereillä häviä, eikä kyky käsitellä niitä kehity turruttamalla itsensä. Toki se oppi voi olla riskaabelia touhua ja siinä saattaa tulla vahingoittaneeksi itseään ja muita, mutta elämä on.

Lähinnä siksi olen suhtautunut skeptisesti mielialalääkkeisiin, että olen sivusta seurannut pillerirulettia, enkä näe siinä mitään järkeä.

Käyttäjän jyrkijnieminen kuva
Jyrki Nieminen

Kiitos kaikille kommenteista. Asia on tärkeä. Toivotaan että keskustelu asiasta johtaa parempaan lopputulokseen, niin Käypä hoito- suositusten kuin masennuksen hoidon osalta. Aku Kopakkalalle toivon voimia työpaikan menetyksen johdosta. Ohessa linkkejä aiheeseen kiinnostuneille:

Uusin käypä hoito tiedote ottaa kantaa masennuksen lääkitykseen:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/uutinen?p_p_id=56_...

Käypä hoito:
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/kaypa-hoito

Masennuksen hoito:
http://www.tohtori.fi/?page=5096075

Lievän masennuksen lääkehoito turhaa:
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?type=1/new...

Nuoret ja masennuslääkitys:
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=sho...

Masennuslääkkeiden sivuvaikutuksia:
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.k...
ja
http://www.terveydentukipilarit.fi/terveysinfo/uut...

Suomen kuvalehti: Masennus lääkitäänkö sitä liikaa?
http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/masennus-l...

MOT: Masentavat lääkkeet/ käsikirjoitus 26.05.2014
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/05/26/masentavat...

Finlex/Suomen Peruustuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Mehiläinen:
https://www.mehilainen.fi/uutiset/mehil%C3%A4isen-...

Taloussanomat Mehiläisen veroasioista:
http://m.taloussanomat.fi/?page=showSingleNews&new...

Toimituksen poiminnat